Horaris de presentació i de sortida de cada participant a la Ronda La Llana

08/11/2023

Sortida en ordre d’inscripció, coca i xocolata calenta per a tothom

Junt amb aquesta notícia es poden trobar els horaris de presentació i de sortida de cada participant, per ordre dels itineraris triats. En primer lloc, sortiran els participants que han triat la ruta més llarga i els darrers, els que han triat la ruta dels 100 km.

El lliurament de la documentació i el procediment de la sortida, es farà seguint els horaris que consten a la llista. No és necessari arribar amb més anticipació que la dels horaris, ja que se seguiran rigorosament. Tampoc aconsellem arribar tard i iniciar el procés més tard de l’hora assignada, ja que, suposarà prendre la sortida amb retard.

En concret, els participants inscrits a la ruta dels 345 km, hauran de presentar-se a les 7:00 hores per recollir la documentació. A les 7:30 es permetrà entrar a la zona de pre-sortida per ordre de número i a les 8:00, després de la foto al photocall, es prendrà la sortida. Aquests mateixos intervals de temps, s’aniran repetint pels participants dels diferents itineraris.

Recordem que la sortida es realitzarà per ordre de número, per la qual cosa els participants que es presentin més tard de la seva hora assignada, hauran d’esperar que surtin els que han entrat a la zona de pre-sortida a la seva hora.

La coca i la xocolata calenta estaran disponibles a partir de les 7:10, a la zona d’acollida, després d’haver recollit la documentació.

Horaris 345 Km

Horaris 230 km

Horaris 100 Km

Rider1000
org@rider1000.com
Tel./Whatsapp +34 646.21.61.91
© 2023 Rider1000. All rights reserved.