El RIDER-ID és una plataforma a través de la qual podreu crear el vostre perfil d’usuari i afegir-li tota la vostra informació personal necessària per tots els tràmits de la Rondamoto.

Per entendre el seu funcionament a la perfecció compartim amb tots vosaltres uns vídeos explicatius que mostra, pas a pas, el seu funcionament que es mateix que per la inscripció Rider1000.

Rider1000
org@rider1000.com
Tel./Whatsapp +34 646.21.61.91
© 2023 Rider1000. All rights reserved.