• Condicions d'inscripció

 • Amb aquesta sol·licitud d’inscripció, el participant declara conèixer les Normes del “Manual del Participant”, acceptant-les sense reserves i es compromet a complir totes les normes complementaries que siguin dictades per la comissió organitzadora.

  L’usuari, pel fet d’haver-se inscrit en la RONDA MOTO, accepta rebre informació relacionada amb l’esdeveniment.

  L’acceptació de l’usuari per a què les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

  En el cas de superar el nombre màxim d’inscrits que ens hem marcat, l’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions en el moment que ho consideri oportú.

  Un cop validat el formulari, només es retornaran els drets d’inscripció en el cas de la cancel·lació de l’esdeveniment.

  Renúncia de responsabilitats
  L’organització i els seus col·laboradors queden exclosos de tota responsabilitat respecte a tots els danys corporals, materials i derivats a tercers, o que puguin resultar d’un eventual accident. Aquests aniran a càrrec exclusiu del participant o, si s’escau, l’assegurança que tingui contractada. Tantmateix, l’organització no es fa responsable dels robatoris o furts que es puguin ocasionar durant l’esdeveniment.

  El participant declara que, des del primer moment de la sortida, circula per la carretera assumint el risc, renunciant a qualsevol acció penal o civil de responsabilitat, contra l’organització, o les persones col·laboradores o que prestin els seus serveis en aquesta entitat.

  He llegit i accepto les condicions generals d’alta.