• Ajut inscripció Individual

 • Emplena les teves dades
  En primer lloc, cal emplenar totes les dades sense deixar-se’n cap. Si us heu oblidat d’alguna, el sistema us avisarà amb un missatge emergent.

   

  rondamoto_ajut_individual

  És recomanable utilitzar Majúscules i minúscules per a què la llista d’inscrits que es genera amb aquestes dades,
  sigui uniforme per a tots els participants.

  Revisa les dades
  Abans de passar a la pantalla de pagament, revisa que les dades siguin totes correctes, ja que un cop enviades, no les podràs rectificar.

  rondamoto_ajut_individual_2

  Si per algun motiu cal canviar alguna dada, ens heu d’enviar un correu i el canvi l’haurem de fer nosaltres.
  Una vegada completat el formulari, cal prémer el botó de Continuar.

  Completa el pagament
  Després de clicar el botó de “Continuar”, passareu a la pantalla del banc per efectuar el pagament.

  pantalla_pagament

  Un cop formalitzat el pagament, la pantalla següent us portarà a la llista d’inscrits.

  Si l’operació ha estat acceptada, ja estareu a la llista d’inscrits amb el número assignat automàticament pel sistema.